Telefoon

+31(0)70-770 9009

Email

Stuur ons een bericht >

Zorg aanvragen

Klachtenreglement

Klachtenreglement


Klik op de onderstaande buttons om onze Algemene voorwaarden, Privacy Statement, ons Klachtenreglement en/of het klachtenformulier te bekijken en te gebruiken. Mocht er ondanks de onderstaande informatie alsnog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag van u! 

24 Uurs Wijkzorg beschouwt iedere klacht als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te beperken. Om verzekerd te zijn van een goede afhandeling van je klacht, heeft 24 Uurs Wijkzorg een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat je jouw klacht kenbaar kunt maken, en dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld. 

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Klachtenportaal ZORG:

Raad van toezicht

24 uurs Wijkzorg is een officieel erkende zorginstelling. Daarom dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van 24 uurs Wijkzorg wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de organisatie. Zij fungeert als sparringspartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten en Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een Raad van Toezicht.

Formatie Raad van Toezicht
Voorzitter: J. Bruinzeel-van Hulst